Diagnostyka

Hydro Feed Sp. z o.o. w ramach prowadzonych działań posiada możliwości diagnostyki pracy urządzeń pompowych. Podstawowy poziom zawiera pomiary wartości drgań pozwalając na określenie stanu mechanicznego urządzenia oraz laserowe osiowanie zespołu pompa – silnik zapewniając prawidłową pracę sprzęgła, węzłów łożyskowych oraz węzłów uszczelnienia wału.

Bardziej zaawansowany poziom diagnostyki obejmuje pomiar parametrów hydraulicznych i elektrycznych na stanowisku pracy lub na stacji prób, wyznaczenie charakterystyk energetycznych pozwalających na określenie paramentów pracy, jak również na określenie stopnia zużycia układu przepływowego pompy (spadek wysokości podnoszenia, pogorszenie się sprawności).  Jest on również podstawą do określenia możliwości modernizacyjnych, zarówno parametrów pompy, jak i sposobu pracy w układzie, mających na celu zmniejszenie energochłonności procesu pompowania.

Kontakt z nami

Odpowiadamy w jak najkrótszym czasie. Zależy nam na sprawnej wymianie informacji i Państwa zadowoleniu.

+48 503 869 809

ul. Bystrzycka 24
58-100 Świdnica